Psychoterapia online 0
Rodzaj Oferuję
Cena 35EUR
Dodano 2022-08-01 07:25
Koniec 2022-08-31 07:25
Oferuję sesje psychoterapii i konsultacje psychologiczne online, przez Skype i WhatsApp. Zapraszam osoby, które potrzebują wsparcia, a z różnych względów nie mają możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy w gabinecie. Cena pojedynczej 50 minutowej sesji to 150 zł. (35 euro, 33 funty). Zachęcam do kontaktu przez Skype – hubkulik oraz telefon lub WhatsApp – +48 607 731 314, e-mail: hubkulik@gmail.com.

www.psychoterapia-online.com.pl

Przykładowe problemy, w których pomagam:

zaburzenia lękowe
ataki lęku panicznego
stany depresyjne
myśli samobójcze
kryzysy życiowe
samotność
trudności w tworzeniu związku z drugą osobą
problemy w relacjach, związkach (np. z rodzicami, partnerem, szefem)
konflikty
problemy z mobilizacją i motywacją do działania
brak pewności siebie
trudności w odnalezieniu swojej drogi życiowej lub zawodowej
poczucie braku sensu życia, braku radości lub satysfakcji w życiu
zaburzenia osobowości
borderline
problemy psychosomatyczne
poczucie niewystarczalności leczenia farmakologicznego
przewlekły stres
brak satysfakcji z pracy
niepokojące sny
bezsenność
zaburzenia jedzenia
trudności z kontrolowaniem emocji, agresją lub złością
zablokowanie energii życiowej, tkwienie w martwym punkcie
niska samoocena i nadmierna krytyka wobec siebie
poczucie zagubienia, trudności z odnalezieniem siebie
pustka egzystencjalna
trudności adaptacyjne, poczucie niedopasowania (nieumiejętność życia w społeczeństwie)
niewyleczone traumy z przeszłości, niewyleczone rany emocjonalne
trudności z wyrażeniem siebie
trudności z odblokowaniem lub poznaniem własnego potencjału
problem ze sformułowaniem celów życiowych lub ich realizacją
kryzysy duchowe

Rozpoczęcie terapii jest poprzedzone wstępną konsultacją. W trakcie niej następuje rozpoznanie problemu, ustalenie celu i kierunku pracy terapeutycznej oraz czas trwania terapii.

Terapia może mieć charakter krótkoterminowy. Trwa wtedy od kilku do kilkunastu sesji i jest nastawiona na rozwiązywanie konkretnych problemów. Może mieć też charakter długoterminowy. Dotyczy wtedy dogłębnej pracy nad sobą lub rozwoju osobowości. Oprócz psychoterapii udzielam również konsultacji psychologicznych, które mają charakter poradnictwa, dotyczą odpowiedzi na konkretne pytania klientów lub są doraźną pomocą w aktualnym problemie. Sesje coachingowe dotyczące takiej pracy nad sobą, która nie jest związana z leczeniem zaburzeń, ale wsparciem w rozwoju zdrowej osoby, która szuka wsparcia w rozwoju osobistym.

Terapia odbywa się najczęściej jeden raz w tygodniu. W niektórych sytuacjach możliwa jest też inna częstotliwość spotkań: dwa razy w tygodniu lub raz na dwa tygodnie.

Psychoterapia jest prowadzona zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu oraz International Association for Process Oriented Psychology. Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu jest członkiem Polskiej Rady Psychoterapii – ogólnopolskiego porozumienia stowarzyszeń szkolących i certyfikujących psychoterapeutów. Psychoterapeuta podlega regularnej superwizji oraz kontroli Komisji Etycznej PTPP

Hubert Kulik - psycholog, psychoterapeuta
Komentarze i oferty
Złóż ofertę lub dodaj komentarz

EUR