***Palast Farenheidów in Mieduniszki Wielkie (Polen) !!!*** 0 ***Palast Farenheidów in Mieduniszki Wielkie (Polen) !!!*** 1 ***Palast Farenheidów in Mieduniszki Wielkie (Polen) !!!*** 2 ***Palast Farenheidów in Mieduniszki Wielkie (Polen) !!!*** 3 ***Palast Farenheidów in Mieduniszki Wielkie (Polen) !!!*** 4 ***Palast Farenheidów in Mieduniszki Wielkie (Polen) !!!*** 5 ***Palast Farenheidów in Mieduniszki Wielkie (Polen) !!!*** 6 ***Palast Farenheidów in Mieduniszki Wielkie (Polen) !!!*** 7 ***Palast Farenheidów in Mieduniszki Wielkie (Polen) !!!*** 8 ***Palast Farenheidów in Mieduniszki Wielkie (Polen) !!!*** 9 ***Palast Farenheidów in Mieduniszki Wielkie (Polen) !!!*** 10 ***Palast Farenheidów in Mieduniszki Wielkie (Polen) !!!*** 11 ***Palast Farenheidów in Mieduniszki Wielkie (Polen) !!!*** 12 ***Palast Farenheidów in Mieduniszki Wielkie (Polen) !!!*** 13 ***Palast Farenheidów in Mieduniszki Wielkie (Polen) !!!*** 14
Rodzaj Sprzedaż
Cena 175000EUR
Powierzchnia 493m2
Dodano 2020-07-27 11:37
Koniec 2020-10-25 11:37
Wohnfläche: 493 m2
Grundstück: 21h
TYP: Palast
Zweck: Andere
Baujahr: 1920
Markt: Sekundär
Rechtslage: Eigentum
Angebotsnummer: 123/4300/OOS


Gegenstand des Verkaufs ist der Palast mit Sitz in Mieduniszki Wielkie, Gołdpaski Landkreis, Provinz. warmińsko-mazurskie. Diese Stadt liegt 2 Kilometer von der Grenze zur Oblast Kaliningrad entfernt und 2,5 Kilometer von Rapa entfernt, das für seine Pyramide berühmtist.
Hauptgebäude (Palast) ist 49,2 m lang und 17,55 m breit. die Nutzfläche des Erdgeschosses beträgt 493 m2 und der Rauminhalt 3822 m2.
Auf den Grundstücken befinden sich neben dem Palastgebäude zweiweitere Gebäude in sehr gutem Zustand mit den Abmessungen 35m x13,4 m und 46m x 13,20 m. Das Ganze ist vom alten Flussbett des Flusses Węgorapa umgeben, derdie Route der großen Seen verbindet.
Die Entfernung vom Hauptgebäude zu den Wirtschaftsgebäuden der Nachbarn beträgt 175 m, die Entfernung zu den Wohngebäuden der Nachbarn 250 m. Der Palast ist 75 m von der Zufahrtsstraße entfernt.
Es gibt keinen örtlichen Bebauungsplan für das Grundstück. Derheutige Palast wurde an der Stelle eines ehemaligenBacksteinschlosses errichtet, dann an der Stelle eines neobarocken Palastes, der abbrannte. In 1920, nach dem Krieg, wurde dort ein staatlicher Bauernhof, ein Kindergarten eingerichtet, dann war es Privatbesitz. Im Jahr 2004 Während der Renovierung brannte es unter mysteriösenUmständen teilweise ab. Seitdem ist sie aufgegeben worden.
Die derzeitigen Eigentümer erwarben den Palast 2009 und führten Reinigungsarbeiten durch, die eine weitere Zerstörung des Gebäudes verhindern. Besonders bemerkenswert sind die Keller des Palastes mit schönen Dekorationen im ägyptischen Stil an den Wänden und beeindruckenden Gewölben.


Palast und Park mit altem Baumbestand (ungefähr 300 Jahre) - 11,4 ha
Der alte Garten, die Parzellen in der Nähe des Palasts und der Parkum - 9,42 ha
Wohnraum und Grundstück - 0,1260 ha

Die Gesamtfläche beträgt 20,99 ha

Anschlüsse:
-Strom
-wasser

Entfernung von größeren Städten:
Gołdap- 28 km
Giżycko- 47 km
Węgorzewo- 27km
Mikołajki- 81 km

PL

***Pałac Farenheidów w Mieduniszkach Wielkich!!!***21 ha***Pod Hotel, Pensjonat...***

Przedmiotem sprzedaży jest Pałac znajdujący się w Mieduniszkach Wielkich, powiat Gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie. Miejscowość ta leży 2 km od granicy z Obwodem Kaliningradzkim oraz 2,5 km od Rapy słynącej z piramidy.
Główny budynek (pałac) ma 49,2 m długości i 17,55 m szerokości. Powierzchnia użytkowa parteru wynosi 493 m², a kubatura 3822 m³.
Na działkach oprócz budynku pałacu znajdują się dwa inne budynki będące w bardzo dobrym stanie o wymiarach 35 m x 13,4 m oraz 46 m x 13,20 m. Całość okala starorzecze rzeki Węgorapy, która łączy szlak wielkich jezior.

Odległość budynku głównego od budynków gospodarczych sąsiadów wynosi 175 m natomiast odległość od budynków mieszkalnych sąsiadów wynosi 250 m. Od drogi dojazdowej Pałac dzieli 75 m.

Na nieruchomości nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecny pałac powstał w miejscu dawnego ceglanego dworu, a następnie neobarokowego pałacu, który spłonął. W 1920r. po wojnie był tam PGR, przedszkole, potem stanowił własność prywatną. W 2004 r. w trakcie remontu częściowo spłonął w tajemniczych okolicznościach. Od tego czasu jest opuszczony.
Obecni właściciele nabyli pałac w 2009 r. i przeprowadzili prace porządkowe, które zapobiegają dalszemu niszczeniu obiektu
Na szczególną uwagę zasługują piwnice pałacu z pięknymi zdobieniami w stylu egipskim na ścianach i imponującymi sklepieniami łukowymi.

Pałac i park ze starodrzewem ( ok. 300 lat ) - 11,4 ha
Stary ogród, działki przy pałacu i park wokół - 9,42 ha

Lokal mieszkalny i działka - 0,1260 ha

Łącznie jest to 20,99 ha

Media:
-prąd
-woda

Więcej informacji na temat historii pałacu pod adresem:

leksykonkultury.ceik.eu

Odległość od większych miast:
1. Gołdap - 28 km
2. Giżycko - 47 km
3. Węgorzewo - 27 km
4. Mikołajki - 81 km


ENG:

***Fahrenheit's Palace in Mieduniszki Wielkie For Sale!!!***21 hectars***

The Palace is located in Mieduniszki Wielkie, Gołdapski county, province warmińsko - mazurskie, 2 km away from Kaliningrad oblast and 2,5 km away from Rapa which is famous of it's pyramid shaped tomb.
Palace itself is 49,2m long and 17,55m wide. Usable area of the ground floor is 493 m2, volume 3822m3. It is also separated from neighbours by 200m and 175m from the road.
On the plot surrounded by the Węgorapa river oxbow which connects "The Great Lakes Trial" there are 2 other farm buildings in very good shape which demensions are 35 m x 13,4 m and 46 m x 13,20 m.
Present building of the palace was build on the spot of the old brick mansion, next it was neo baroque palace which burned down in a fire. In 1920 after the war it was owned by State farm, then it was used as kindergarten and after that it was owned by private investor. In 2004 during renovation it burned down again in mysterious circumstances. Since then it is abandoned.
Current owner bought it in 2009 and secured it from further damage.

In the best shape are basements of the palace with beautiful arched vaults and walls covered with egyptian style ornaments.

Palace and park with old - growth trees (300yo) - 11,4 hectares
Old garden and plots near the palace - 9,42 hectares
Rest of the land - 0,1260 hectares

In total - 20,99 hectares

Utilities:
-electricity
-water

Distance from major cities:
1. Gołdap - 28 km
2. Giżycko - 47 km
3. Węgorzewo - 27 km
4. Mikołajki - 81 km


Komentarze i oferty
Złóż ofertę lub dodaj komentarz

EUR