Re: Adipex retard, Meridia, RX9, Żelixa i wiele innych